Szkolenia

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne prowadzone są w miejscu wybranym przez klienta, w formie dynamicznego, interaktywnego wykładu. Koncentrując się na wziętych z życia przykładach, pokazujemy jak zastosować teorię procesów grupowych i przywództwa do rozwiązywania praktycznych problemów. Szkolenia Leadership Source koncentrują się na sześciu sferach kluczowych dla budowania sukcesu organizacji.

Przywództwo

Podczas naszych szkoleń odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z pojęciem przywództwa. Co to znaczy być przywódcą? Kto może być przywódcą? Jaka jest rola lidera w organizacji i grupie? Czy przywództwa można się nauczyć?

Korzystając z bogatego doświadczenia Armi Stanów Zjednoczonych pokazujemy, w jaki sposób lider powinien komunikować się z grupą by zapewnić realizację doraźnych zadań i długookresowej strategii. Uczymy jak rozwinąć w sobie zdolności przywódcze by stać się liderem, który nie tylko czuwa nad realizacją planów przedsiębiorstwa, ale jest również źródłem inspiracji dla grupy i gwarantem codziennego wcielania wartości organizacji.

Cel

Świadomość i zrozumienie celu pozostaje kluczowe dla wszystkich działań podejmowanych w organizacji. Podczas naszego szkolenia uczymy jak stawiać jasno zdefiniowane, ambitne, ale możliwe do zrealizowane cele. Do lidera należy przedstawienie zespołowi celów w taki sposób, by ludzie zrozumieli je i uznali za swoje własne. Omawiając przypadki ze świata biznesu oraz wojskowości pokazujemy kluczową dla osiągnięcia sukcesu rolę właściwego komunikowania w grupie. Uczestnicząc w szkoleniu dowiecie się również jak czuwać nad realizacją celów, wcielając poszczególne etapy strategicznego planu.

Grupa

Podstawę sukcesu każdej organizacji, czy to przedsiębiorstwa, czy też armii, stanowi zmotywowany, współdziałający zespół, którego członkowie wspierają się w realizacji zadań. By móc przewodzić powierzonym mu ludziom, lider musi zapoznać się z zasadami funkcjonowania grupy, być świadomym zachodzących w niej procesów, oraz etapów rozwoju przez jakie przechodzi każdy zespół. Leadership Source pokazuje jak ze zbioru jednostek stworzyć świadomą wspólnego celu, zintegrowaną grupę. Z powodzeniem udowadniamy, że zespoły pracowników nie dzielą się na dobre i złe. Występują natomiast nieuformowane, niewłaściwie zarządzane grupy oraz świadomie kształtowane i dowodzone zwycięskie drużyny.

Standardy

Za każdym razem, gdy wystąpią nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, pojawiają się pytania o źródło tych trudności: czy pracownicy nie zdawali sobie sprawy jak powinni postąpić? Czy tak się stało, ponieważ nie mieliśmy odpowiednich standardów? Czy obowiązujące standardy są przestrzegane przez pracowników? Wreszcie: czy standardy są adekwatne do naszych potrzeb?

Ustanowienie standardów postępowania i dawanie przykładu podwładnym stanowi fundament sukcesu organizacji. Podczas naszych szkoleń dowiecie się, jak lider wpływa swoją postawą na przestrzeganie standardów organizacji. Pokażemy również w jaki sposób podwładni postrzegają liderów oraz dlaczego dawanie odpowiedniego przykładu jest tak istotne dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Wartości

Podstawę funkcjonowania każdej organizacji stanowią wyznawane wewnątrz niej wartości. Ilustrując teorię praktycznymi przykładami, wskazujemy jak zarządzanie przez wartości pomaga skutecznie dążyć do obranych celów. Pokazujemy również jak sprawić by najważniejsze dla każdej odnoszącej sukcesy organizacji wartości, stały się częścią codziennego kodeksu pracy każdego pracownika. Nasze szkolenie koncentruje się na roli lidera jako strażnika i propagatora tych wartości.

 

Mentoring

Przewodzenie grupie to zarówno umiejętne motywowanie, jak i odkrywanie talentów jej członków oraz wspieranie ich rozwoju na rzecz organizacji. Proponowane przez nas szkolenie skupia się na działaniach, kompetencjach i narzędziach, dzięki którym lider może prowadzić zespół w pożądanym kierunku, w pełni wykorzystując jego potencjał. Pokazujemy jak rozwijać z grupą i jej poszczególnymi członkami prawidłowe i skuteczne relacje lider – podwładny. Pozwalają one wspólnie odkrywać potencjał pracowników i wykorzystywać go tak by uzupełniając się ze zdolnościami innych członków zespołu budował trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Proponowany przez nas system mentoringu obejmuje również podstawy profesjonalnego doradztwa, ewaluacji oraz programowania sukcesu zespołu.

Poza powyższym, prowadzimy też szkolenia ukierunkowane na rozwinięcie bardziej specjalistycznych tematów związanych z zarządzaniem, takich jak:

- Skuteczne podejmowanie decyzji
- IPBB (Intelligence Preparation of the Business Battlefield) – Rola wywiadu i informacji w przygotowaniu operacji
- Zarządzanie ryzykiem
- Osiąganie sukcesu
- Work Life Balance - Równowaga między karierą a życiem prywatnym